Jump to content

Welcome to LN-Electronic
เพื่อการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิ์ภาพ โปรดลงทะเบียนเป็นสมาชิก เพื่อที่คุณจะได้ รับข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ่วน และ รับสิทธิ์ ในการเข้าชม และดาวน์โหลดได้อย่างเต็มรูปแบบ.
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!

LN-ELECTRONIC.

ยินดีต้อนรับ ผู้ที่มีความสนใจในการเรียนรู้เกี่ยวกับ อิเล็กทรนิกส์ ทุกประเภท ได้ร่วมแบ่งปันความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ ชุมชนแห่งนี้

เพื่อการเข้าถึงข้อมูล เช่น รูปภาพ,PDF, ดาวน์โหลด และอื่นๆอีกมากมายโปรดทำการ Login ทุกครั้งที่ใช้งาน หรือคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัคสมาชิกฟรี ลงทะเบียนฟรี หลังจากลงทะเบียนครั้งแรกให้ทำการยืนยันการลงทะเบียนจาก Email. ที่ใช้สมัค.


Photo

tranหformer less


No replies to this topic

#1
Zion

Zion
 •  
 • Posts:
  51

   
  Profile views:
  0

   
  ID:
  1

   
  Registered:
  14 Jul 2017

   
  Reputation:
  12

คำนวนกระแสวงจรจ่ายไฟแบบ tranformer less วงจรลักษณะนี้เราจะเห็นมีใช้อยูในไม้ตียุง ในไฟฉายรุ่นทีชารจ์ได้ และled บางรุ่น การสร้างต้องระวังเพราะมันยังเป็นกราวไฟบ้านอยู่
xc ก็คือค่าความต้านของ capacitor ที่เกิดขึ้นในขนาดใช้กับไฟกระแสสลับ ถ้าความถึ่สูงค่า xc จะน้อยคืออ้างจากสูตรคือตัวหารมากความต้านทางทาง ac ก็น้อยการดรอปไฟแบบนี้จะไม่เกิดความร้อนที่c เนื่องจากกระแสกับโวลท์ตกคร่อม capacitor มันทำงานไม่ตรงเฟสกัน
 
aePpKM7.png
 
Oc1mwHY.png
Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users